Архив

Сентябрь, 2011 г.
В этом месяце найдено  вопросов: 40
1
30.09.2011 | Наседкина Ирина
Вопрос
Здравствуйте. Скажите, а диплом нашего университета котируется в России или нужно будет подтверждать?
01.10.2011 | Модератор сайта
Уважаемая Ирина!Дипломы о высшем и послевузовском профессиональном образовании, выданные Восточно-Казахстанским государственным университетом имени С.Аманжолова признаются в Российской Федерации. Кроме того, для предъявления по месту требования Вы имеете право получить копии документов МОН РК (свидетельства об аккредитации и государственной лицензии), разрешающих ВКГУ имени С.Аманжолова вести образовательную деятельность по избранной Вами специальности.
2
30.09.2011 | Наседкина Ирина
Вопрос
Здравствуйте. Скажите, а диплом нашего университета котируется в России или нужно будет подтверждать?
01.10.2011 | Модератор сайта
Уважаемая Ирина!Дипломы о высшем и послевузовском профессиональном образовании, выданные Восточно-Казахстанским государственным университетом имени С.Аманжолова признаются в Российской Федерации. Кроме того, для предъявления по месту требования Вы имеете право получить копии документов МОН РК (свидетельства об аккредитации и государственной лицензии), разрешающих ВКГУ имени С.Аманжолова вести образовательную деятельность по избранной Вами специальности.
3
29.09.2011 | Жанабекулы Серикбол
Вопрос
Құрметті Бейбіт Баймағамбетұлы!Мен, Жанабекұлы Серікбол «Заңтану» факультетінің орташа кәсіптік білім негізіндегі сырттай бөлімінің 2-ші курс студентімін. Қыстық сессияның бағалары сынақ кітапшасы, жеке индивидуальдық ведомостьте қойылған электрондық порталға қойылмағаны үшін оқудан шығарды. Оқудың ақшасы толығымен төленген, түбіртек қолымда. Мұғалімдер порталға бағаны қоймағаны үшін мен зардап шегіп отырмын, осы мәселеге байланысты мән беріп шешіп беруіңізді сұраймын.Сіздің жеке қабылдауыңызды сұраймын.
30.09.2011 | Модератор сайта
Құрметті Серікбол!Сіздің «Заңтану» мамандығының (ОКББ базасындағы сырттай оқу түрі) 2-курс студенттері құрамынан оқудан шығуға жазған өтінішіңіздің мәселесі бойынша 2010-2011 оқу жылының емтихандық сессиясын ұйымдастыруды және үлгерімді тіркеу түрлерін толтыруды тексеру жүргізілді, нәтижесінде келесілер белгіленді.2011 жылғы 5 мамырдағы № 149 өкіммен Сіздің қысқы емтихандық сессияңыз ұзартылған. «Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі ережелерінің» 32т. сәйкес (2011 жылдың 16 наурызындағы ҚР БҒМ № 94 бұйрығымен бекітілген), Сізге академиялық қарыздарды өтеу үшін жеке ведомостар жазылған болатын. Әрбір пән бойынша қорытынды бағаны бағдарлама есептейтін университет порталының электронды емтихандық ведомосына ұсынылғаннан кейін ғана оқытушылар студенттердің сынақ кітапшаларына бағаларды енгізеді. Бірақ, 2010-2011 оқу жылының аяқталуына байланысты Сіз жеке ведомостарды деканатқа уақытында қайтармағансыз (айтылған Ереженің 40 т. бұзылуы), сондықтан университет порталына орналастырылған электронды ведомостарға қысқы емтихандық сессия пәндері бойынша бағалар қойылмаған. Сонымен қатар, Сіздің оқу үшін төлемақы бойынша 9976 теңге және академиялық қарыздарды жою үшін 8532 теңге сомасындағы қарыздарыңыз төленбеген. Осыған байланысты (айтылған Ережелердің 24,35-37 т.) Сізге 2010-2011 оқу жылының жазғы емтихандық сессиясына қатысуға рұқсат берілмеген. «Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі ережелерінің» 44т. сәйкес, орынды себеп болмаған жағдайда емтиханға келмеу «қанағаттанарлықсыз» деген бағамен тең келеді. Сол себепті, Сіз 2011 жылдың 17 тамызындағы № 1008-ст бұйрықпен 2010-2011 оқу жылы үшін 15 академиялық қарыз себебі бойынша және жазғы семестрге қатыспаған болып «Заңтану» мамандығының (ОКББ базасындағы сырттай оқу түрі) 2-курс студенттері құрамынан оқудан шығарылғансыз.
4
29.09.2011 | Жанабекулы Серикбол
Вопрос
Құрметті Бейбіт Баймағамбетұлы!Мен, Жанабекұлы Серікбол «Заңтану» факультетінің орташа кәсіптік білім негізіндегі сырттай бөлімінің 2-ші курс студентімін. Қыстық сессияның бағалары сынақ кітапшасы, жеке индивидуальдық ведомостьте қойылған электрондық порталға қойылмағаны үшін оқудан шығарды. Оқудың ақшасы толығымен төленген, түбіртек қолымда. Мұғалімдер порталға бағаны қоймағаны үшін мен зардап шегіп отырмын, осы мәселеге байланысты мән беріп шешіп беруіңізді сұраймын.Сіздің жеке қабылдауыңызды сұраймын.
30.09.2011 | Модератор сайта
Құрметті Серікбол!Сіздің «Заңтану» мамандығының (ОКББ базасындағы сырттай оқу түрі) 2-курс студенттері құрамынан оқудан шығуға жазған өтінішіңіздің мәселесі бойынша 2010-2011 оқу жылының емтихандық сессиясын ұйымдастыруды және үлгерімді тіркеу түрлерін толтыруды тексеру жүргізілді, нәтижесінде келесілер белгіленді.2011 жылғы 5 мамырдағы № 149 өкіммен Сіздің қысқы емтихандық сессияңыз ұзартылған. «Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі ережелерінің» 32т. сәйкес (2011 жылдың 16 наурызындағы ҚР БҒМ № 94 бұйрығымен бекітілген), Сізге академиялық қарыздарды өтеу үшін жеке ведомостар жазылған болатын. Әрбір пән бойынша қорытынды бағаны бағдарлама есептейтін университет порталының электронды емтихандық ведомосына ұсынылғаннан кейін ғана оқытушылар студенттердің сынақ кітапшаларына бағаларды енгізеді. Бірақ, 2010-2011 оқу жылының аяқталуына байланысты Сіз жеке ведомостарды деканатқа уақытында қайтармағансыз (айтылған Ереженің 40 т. бұзылуы), сондықтан университет порталына орналастырылған электронды ведомостарға қысқы емтихандық сессия пәндері бойынша бағалар қойылмаған. Сонымен қатар, Сіздің оқу үшін төлемақы бойынша 9976 теңге және академиялық қарыздарды жою үшін 8532 теңге сомасындағы қарыздарыңыз төленбеген. Осыған байланысты (айтылған Ережелердің 24,35-37 т.) Сізге 2010-2011 оқу жылының жазғы емтихандық сессиясына қатысуға рұқсат берілмеген. «Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі ережелерінің» 44т. сәйкес, орынды себеп болмаған жағдайда емтиханға келмеу «қанағаттанарлықсыз» деген бағамен тең келеді. Сол себепті, Сіз 2011 жылдың 17 тамызындағы № 1008-ст бұйрықпен 2010-2011 оқу жылы үшін 15 академиялық қарыз себебі бойынша және жазғы семестрге қатыспаған болып «Заңтану» мамандығының (ОКББ базасындағы сырттай оқу түрі) 2-курс студенттері құрамынан оқудан шығарылғансыз.
5
29.09.2011 | Байказаков Архат
Вопрос
Уважаемый Бейбут Баймагамбетович.Я студент 3 курса заочного дистанционного отделения, у меня имеется 2 задолженности, по которым рэйтинги имеются, но на экзаменах я не мог присутствовать.Задолженности появились в связи с тем, что с работы меня не отпускали.На данный момент у меня нет средств для ликвидации академической задолженности (сумма составляет 20000 тенге).Если я не оплачу данную сумму до 1 ноября буду отчислен.Учебу оплачиваю регулярно, без задолженностей.Мне тяжело изыскать возможность.Прошу Вас войти в мое положение и дать мне возможность пересдать дисциплины бесплатно.
30.09.2011 | Модератор сайта
Уважаемый Архат! В соответствии с п.39 Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения (утверждены приказом МОН РК от 20.04.11 № 152) обучающиеся на платной основе в зависимости от платежеспособности, формы обучения, индивидуальных способностей могут сформировать свой ИУП с меньшим количеством кредитов, чем установлено для освоения образовательной программы соответствующего уровня, при этом увеличивается срок обучения.Поэтому академические задолженности Вы можете погасить в период обучения.
6
29.09.2011 | Байказаков Архат
Вопрос
Уважаемый Бейбут Баймагамбетович.Я студент 3 курса заочного дистанционного отделения, у меня имеется 2 задолженности, по которым рэйтинги имеются, но на экзаменах я не мог присутствовать.Задолженности появились в связи с тем, что с работы меня не отпускали.На данный момент у меня нет средств для ликвидации академической задолженности (сумма составляет 20000 тенге).Если я не оплачу данную сумму до 1 ноября буду отчислен.Учебу оплачиваю регулярно, без задолженностей.Мне тяжело изыскать возможность.Прошу Вас войти в мое положение и дать мне возможность пересдать дисциплины бесплатно.
30.09.2011 | Модератор сайта
Уважаемый Архат! В соответствии с п.39 Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения (утверждены приказом МОН РК от 20.04.11 № 152) обучающиеся на платной основе в зависимости от платежеспособности, формы обучения, индивидуальных способностей могут сформировать свой ИУП с меньшим количеством кредитов, чем установлено для освоения образовательной программы соответствующего уровня, при этом увеличивается срок обучения.Поэтому академические задолженности Вы можете погасить в период обучения.
7
28.09.2011 | Мадиходжаева Айжан
Вопрос
Уважаемый г-н Мамраев!Хотелось бы поинтересоваться, будут ли студенты Вашего вуза участвовать в конкурс идей молодежи «Инновационный Казахстан», учрежденный ФНБ «Самрук-Казына» (www.i-kaz.kz)? Нам кажется, что для Вашего вуза — это дело чести, поскольку именно в его стенах особое внимание уделяется инновационной политике. Пожалуйста, простимулируйте участие ваших студентов! Стране нужны интересные прорывные идеи! В рамках этого конкурса для учебных заведений учреждена неформальная номинация «Самый инновационный вуз (колледж) Казахстана». Победителями конкурса будут признаны учебные заведения, чьи студенты направят наибольшее количество заявок (идей), оформленных в соответствии с установленными требованиями. Учебные заведения, обеспечившие самое широкое участие своих студентов в конкурсе, получат ценные призы и благодарственные письма от Фонда «Самрук-Казына», а информация о победителях будет распространена в СМИ.с уважением, Айжан Мадиходжаева медиа-директор компании APEX, осуществляюшей PR- сопровождение данного конкурса.
29.09.2011 | Модератор сайта
Уважаемая Айжан Мадиходжаева!Благодарим Вас за информацию. Как Вы заметили, участие в Республиканском конкурсе «Инновационный Казахстан» среди молодежи, студентов и молодых предпринимателей, учрежденный ФНБ «Самрұқ-Қазына», действительно является для нас делом чести. Разъяснительные работы проведены центром молодежной политики и отделом организации научно-исследовательских работ Департамента инновационного развития и организации научных исследований ВКГУ. Информация о проведении данного конкурса размещена на сайте университета на казахском и русском языках. Студенты активно проявляют интерес для участия в конкурсе идей молодежи «Инновационный Казахстан». На сегодняшний день количество заявок составляет – 16 единиц. Отбор лучших работ по каждым номинациям будет проведен во второй декаде ноября 2011 года.
8
28.09.2011 | Мадиходжаева Айжан
Вопрос
Уважаемый г-н Мамраев!Хотелось бы поинтересоваться, будут ли студенты Вашего вуза участвовать в конкурс идей молодежи «Инновационный Казахстан», учрежденный ФНБ «Самрук-Казына» (www.i-kaz.kz)? Нам кажется, что для Вашего вуза — это дело чести, поскольку именно в его стенах особое внимание уделяется инновационной политике. Пожалуйста, простимулируйте участие ваших студентов! Стране нужны интересные прорывные идеи! В рамках этого конкурса для учебных заведений учреждена неформальная номинация «Самый инновационный вуз (колледж) Казахстана». Победителями конкурса будут признаны учебные заведения, чьи студенты направят наибольшее количество заявок (идей), оформленных в соответствии с установленными требованиями. Учебные заведения, обеспечившие самое широкое участие своих студентов в конкурсе, получат ценные призы и благодарственные письма от Фонда «Самрук-Казына», а информация о победителях будет распространена в СМИ.с уважением, Айжан Мадиходжаева медиа-директор компании APEX, осуществляюшей PR- сопровождение данного конкурса.
29.09.2011 | Модератор сайта
Уважаемая Айжан Мадиходжаева!Благодарим Вас за информацию. Как Вы заметили, участие в Республиканском конкурсе «Инновационный Казахстан» среди молодежи, студентов и молодых предпринимателей, учрежденный ФНБ «Самрұқ-Қазына», действительно является для нас делом чести. Разъяснительные работы проведены центром молодежной политики и отделом организации научно-исследовательских работ Департамента инновационного развития и организации научных исследований ВКГУ. Информация о проведении данного конкурса размещена на сайте университета на казахском и русском языках. Студенты активно проявляют интерес для участия в конкурсе идей молодежи «Инновационный Казахстан». На сегодняшний день количество заявок составляет – 16 единиц. Отбор лучших работ по каждым номинациям будет проведен во второй декаде ноября 2011 года.
9
27.09.2011 | Панькова Анастасия
Вопрос
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, почему в мгистратуре (1,5 года) нет скидки за первый год обучения?
28.09.2011 | Модератор сайта
Уважаемая Анастасия!В 2011 году приказом ректора впервые были утверждены льготы для абитуриентов, поступающих в магистратуру ВКГУ имени С. Аманжолова на научно-педагогическое направление. Так как Вы обучаетесь в магистратуре профильного направления, то предусмотренные льготы на Вас не распространяются. Пока университет не располагает необходимыми финансовыми возможностями для установления таких льгот для магистрантов как научно-педагогического, так и профильного направлений. Но в университете имеется возможность получить именную стипендию по результатам сдачи экзаменационных сессий, участию в научно-исследовательской и общественной работе.
10
27.09.2011 | Панькова Анастасия
Вопрос
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, почему в мгистратуре (1,5 года) нет скидки за первый год обучения?
28.09.2011 | Модератор сайта
Уважаемая Анастасия!В 2011 году приказом ректора впервые были утверждены льготы для абитуриентов, поступающих в магистратуру ВКГУ имени С. Аманжолова на научно-педагогическое направление. Так как Вы обучаетесь в магистратуре профильного направления, то предусмотренные льготы на Вас не распространяются. Пока университет не располагает необходимыми финансовыми возможностями для установления таких льгот для магистрантов как научно-педагогического, так и профильного направлений. Но в университете имеется возможность получить именную стипендию по результатам сдачи экзаменационных сессий, участию в научно-исследовательской и общественной работе.
11
24.09.2011 | Сасенова Динара
Вопрос
Здравствуйте! я учусь у вас в ВУЗе. я хотела бы узнать на сколько повысилась оплата за учебу за 2011-2012 учебный год? и конкретно сколько составляет на данный момент в деньгах? Государственное и местное управление на базе СПО! Заранее благодарю!
25.09.2011 | Модератор сайта
Уважаемая Динара Талгатовна,На 3 курсе вечерней формы обучения с применением ДОТ на специальности 5В051000 «Государственное и местное управление» в 2011-2012 учебном году стоимость оплаты за обучение составляет 131 160 (Сто тридцать одна тысяча сто шестьдесят) тенге, что на 8% или на 9 714 (Девять тысяч семьсот четырнадцать) тенге больше, чем вы оплачивали в прошлом- 2010-2011 учебном году.
12
24.09.2011 | Сасенова Динара
Вопрос
Здравствуйте! я учусь у вас в ВУЗе. я хотела бы узнать на сколько повысилась оплата за учебу за 2011-2012 учебный год? и конкретно сколько составляет на данный момент в деньгах? Государственное и местное управление на базе СПО! Заранее благодарю!
25.09.2011 | Модератор сайта
Уважаемая Динара Талгатовна,На 3 курсе вечерней формы обучения с применением ДОТ на специальности 5В051000 «Государственное и местное управление» в 2011-2012 учебном году стоимость оплаты за обучение составляет 131 160 (Сто тридцать одна тысяча сто шестьдесят) тенге, что на 8% или на 9 714 (Девять тысяч семьсот четырнадцать) тенге больше, чем вы оплачивали в прошлом- 2010-2011 учебном году.
13
18.09.2011 | Еркиновна Айым
Вопрос
Здравствуйте! Я хочу поступить в ваш Университет в переводческое дело, можете ответит сколько должна набрать, что бы поступить на грант…я пятым предметом выбрала английский…спасибо заранее))
19.09.2011 | Модератор сайта
Добрый день, Айым!Мы очень рады тому, что выбрали наш университет для получения высшего образования. В этом году на специальность «Переводческое дело» поступали обладатели знака «Алтын белгі» с 93 баллами. Сельской квоты на данной специальности нет. Как сложится ситуация на следующий год нам неизвестно. Это будет зависеть от количества грантов, выделяемых государством и количества претендентов на этот грант.Успехов Вам!
14
18.09.2011 | Еркиновна Айым
Вопрос
Здравствуйте! Я хочу поступить в ваш Университет в переводческое дело, можете ответит сколько должна набрать, что бы поступить на грант…я пятым предметом выбрала английский…спасибо заранее))
19.09.2011 | Модератор сайта
Добрый день, Айым!Мы очень рады тому, что выбрали наш университет для получения высшего образования. В этом году на специальность «Переводческое дело» поступали обладатели знака «Алтын белгі» с 93 баллами. Сельской квоты на данной специальности нет. Как сложится ситуация на следующий год нам неизвестно. Это будет зависеть от количества грантов, выделяемых государством и количества претендентов на этот грант.Успехов Вам!
15
17.09.2011 | Кадылбекова Мария
Вопрос
Уважаемый господин ректор!Пишу Вам от имени родителей студентов ВКГУ. Во-первых, хочу спросить, почему семейным студентам (оба учаться в ВКГУ) не положено жить в студенческом общежитии? Президент РК поддерживает молодые семьи, а почему начальство ВКГУ не поддерживает молодые семьи? Во вторых, почему двух студентов с одной семьи не могут заселить в одной комнате, пусть и разнополые, неужели же не понятно, родителям было бы удобно присылать продукты, чтобы питались и жили дети вместе, тем более мы не живем в Европе, а живем в Казахстане. В третьих, ребенок у меня учиться в 3 курсе, третий год приезжаем, впервые вижу такую очередь и такие возмущения родителей. Чтобы устороиться в общежитие надо стоять в очереди 3 дня. Ужас какой-то! Комендант 4го общежития заявления студентов кидала в лицо, если студент другого факультета, как будто с другого Вуза. Собирали комиссионные сборы какие-то непонятно для чего. Чтобы подселиться 8000 т. А если 2-х местную то 15 000 надо комиссионные платить. Принимайте меры, есть факты.Это же госучреждение или нет?Если не будете принимать меры будем писать на саит президента республики. Будем надеется, что примите меры и устраните эти недостатки.
18.09.2011 | Модератор сайта
Уважаемая Мария Кадылбекова! На Ваше письмо от 17.09.2011г. поясняем следующее: во -первых университет им.С.Аманжолова располагает четырьмя домами студентов, имеющих 1200 студенческих койко- мест. Задача университета предоставить койко-место студентам и магистрантам очной формы обучения. Университет не располагает семейным общежитием. Комнаты рассчитаны на 3-4 проживающих. Вопрос о предоставлении отдельных комнат для семейных студентов рассматривается при наличии свободных комнат. Отвечая на Ваш второй вопрос, следуя жилищному кодексу, проживание разнополых детей, достигших 14 лет, должно быть раздельное. На Ваш третий вопрос хотим Вас уведомить, что заселение в дома студентов проводилось в следующей очередности: 1. Студенты, обладатели образовательного гранта и обладатели гранта Акима.2. Дети, оставшиеся без попечения родителей ( сироты), дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, имеющие опекунов.3. Студенты, обучающиеся на платной основе. Объявления о порядке заселения были вывешены заранее на территории студенческого городка. Комиссия по заселению работала с 27.08.2011г. по 01.09.2011г. без выходных и праздничных дней. В целях улучшения воспитательной работы в домах студентов, выделение койко-мест было в основном распределено пофакультетно. Потому что деканам, кураторам, преподавателям необходимо поддерживать постоянную связь со своими студентами, следить за проживанием, проводить собрания и мероприятия. По поводу некорректности коменданта дома студента №4 и комиссионных сборов просим Вас связаться с проректором по административной и хозяйственной работе Борамбаевым Г.М. для дальнейшего выяснения по тел. 540-585
16
17.09.2011 | Кадылбекова Мария
Вопрос
Уважаемый господин ректор!Пишу Вам от имени родителей студентов ВКГУ. Во-первых, хочу спросить, почему семейным студентам (оба учаться в ВКГУ) не положено жить в студенческом общежитии? Президент РК поддерживает молодые семьи, а почему начальство ВКГУ не поддерживает молодые семьи? Во вторых, почему двух студентов с одной семьи не могут заселить в одной комнате, пусть и разнополые, неужели же не понятно, родителям было бы удобно присылать продукты, чтобы питались и жили дети вместе, тем более мы не живем в Европе, а живем в Казахстане. В третьих, ребенок у меня учиться в 3 курсе, третий год приезжаем, впервые вижу такую очередь и такие возмущения родителей. Чтобы устороиться в общежитие надо стоять в очереди 3 дня. Ужас какой-то! Комендант 4го общежития заявления студентов кидала в лицо, если студент другого факультета, как будто с другого Вуза. Собирали комиссионные сборы какие-то непонятно для чего. Чтобы подселиться 8000 т. А если 2-х местную то 15 000 надо комиссионные платить. Принимайте меры, есть факты.Это же госучреждение или нет?Если не будете принимать меры будем писать на саит президента республики. Будем надеется, что примите меры и устраните эти недостатки.
18.09.2011 | Модератор сайта
Уважаемая Мария Кадылбекова! На Ваше письмо от 17.09.2011г. поясняем следующее: во -первых университет им.С.Аманжолова располагает четырьмя домами студентов, имеющих 1200 студенческих койко- мест. Задача университета предоставить койко-место студентам и магистрантам очной формы обучения. Университет не располагает семейным общежитием. Комнаты рассчитаны на 3-4 проживающих. Вопрос о предоставлении отдельных комнат для семейных студентов рассматривается при наличии свободных комнат. Отвечая на Ваш второй вопрос, следуя жилищному кодексу, проживание разнополых детей, достигших 14 лет, должно быть раздельное. На Ваш третий вопрос хотим Вас уведомить, что заселение в дома студентов проводилось в следующей очередности: 1. Студенты, обладатели образовательного гранта и обладатели гранта Акима.2. Дети, оставшиеся без попечения родителей ( сироты), дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, имеющие опекунов.3. Студенты, обучающиеся на платной основе. Объявления о порядке заселения были вывешены заранее на территории студенческого городка. Комиссия по заселению работала с 27.08.2011г. по 01.09.2011г. без выходных и праздничных дней. В целях улучшения воспитательной работы в домах студентов, выделение койко-мест было в основном распределено пофакультетно. Потому что деканам, кураторам, преподавателям необходимо поддерживать постоянную связь со своими студентами, следить за проживанием, проводить собрания и мероприятия. По поводу некорректности коменданта дома студента №4 и комиссионных сборов просим Вас связаться с проректором по административной и хозяйственной работе Борамбаевым Г.М. для дальнейшего выяснения по тел. 540-585
17
16.09.2011 | Жанатбек Калдош
Вопрос
Здравствуйте! Я бы хотел узнать сколько баллов нужно набрать чтобы поступить в факультет биотехнологии в ВКГУ?Я учусь в селе Курчум, с девятого класса учусь на отлично
17.09.2011 | Модератор сайта
Добрый день, Калдош!У нас нет специальности биотехнология, но в нашем университете есть специальности «Биология» (естественнонаучная) и «Биология» (образование). В 2011 году проходной балл на данные специальности составлял для выпускников городских школ – 87, с сельской квотой – 84.Желаем успехов!
18
16.09.2011 | Жанатбек Калдош
Вопрос
Здравствуйте! Я бы хотел узнать сколько баллов нужно набрать чтобы поступить в факультет биотехнологии в ВКГУ?Я учусь в селе Курчум, с девятого класса учусь на отлично
17.09.2011 | Модератор сайта
Добрый день, Калдош!У нас нет специальности биотехнология, но в нашем университете есть специальности «Биология» (естественнонаучная) и «Биология» (образование). В 2011 году проходной балл на данные специальности составлял для выпускников городских школ – 87, с сельской квотой – 84.Желаем успехов!
19
13.09.2011 | Dauletov Damir
Вопрос
Здравствуйте уважаемый ректор. Прошу Вас дать совет как мне быть.Дело в том что я 4 года проучился в университете на 4 курсе в 2010 году я не смог заплатить за учёбу. Но сдал все сессии, экзамены, практику, и защитил дипломную работу то есть академической задолжности не имел и не имею. Однако всё таки был отчислен за неуплату. В августе того же года я подал заявление на восстановление на 4 курс однако администрация вуза отказало мне без причин. Так же я не получил приказа об отчислении и не был об этом уведомлен как требует закон. В связи с этим я подал в суд на восстановление в университете. В суде мне дали срок на погашение денежной задолжности перед университетом за 4 курс. Однако я не смог в срок оплатить такую большую сумму с пенёй которую по договору я должен был университету. И суд отказал мне в восстановлений в университете. Но после суда я всё таки смог собрать и оплатил всю сумму долга перед университетом. И теперь не должен ничего университету. Но однако я повторно подал заявление на восстановление – « надеясь на понимание со стороны администраций университета даже ходил к руководству университета ведь я им ничего не должен», однако руководство университета ссылаясь на решение суда отказывает мне восстановлений в университете. Прошу Вас помогите советом !!!!!!!!!!!..
14.09.2011 | Модератор сайта
Уважаемый Damir!1. Если Вы выполнили полностью учебный план (теоретические курсы, практики, экзамены) без академических задолженностей и прошли итоговую государственную аттестацию (сдали все государственные экзамены и защитили дипломную работу с последующим присвоением академической степени или квалификации), то Вы завершили обучение по избранной специальности. Поэтому восстанавливаться в университет для повторного изучения программы последнего семестра не нужно, так как решение ГАК не может быть аннулировано администрацией вуза. Поэтому, в соответствии со ст.39-1 Закона РК «Об образовании» от 27.07.07 № 319, Вы имеете право на получение диплома о высшем образовании.Поскольку Вами своевременно не была проведена оплата за обучение, предусмотренная договором о возмездном оказании образовательных услуг (хотя вуз предоставил Вам их в полном объёме), то диплом Вам не мог быть выдан до погашения финансовой задолженности. В связи с погашением Вами финансовой задолженности и при наличии решения ГАК Вы имеете право получить диплом.2. Если Вы не выполнили полностью учебный план (в связи с чем и пытались восстановиться в университет), то отказ администрации вуза о восстановлении Вас в состав студентов неправомерен, поскольку, как следует из Вашего обращения, решение суда касалось вопросов и сроков погашения финансовой задолженности. Государственным общеобязательным стандартом образования РК «Система образования Республики Казахстан». Контингент обучающихся. Основные положения. ГОСО РК 5.03.008-2009, утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 июля 2009 года № 347, предусмотрено, что «обучающийся, отчисленный из высшего учебного заведения, может восстановиться на платной основе в любое высшее учебное заведение, на любую специальность и форму обучения, если им успешно был завершен первый академический период, независимо от срока и причины отчисления, за исключением случаев, связанных с привлечением к уголовной ответственности (п. 7.4).Положения этого государственного стандарта обязательны для выполнения всеми вузами РК. Поэтому Вы можете продолжить (завершить) обучение в любом вузе страны.
20
13.09.2011 | Dauletov Damir
Вопрос
Здравствуйте уважаемый ректор. Прошу Вас дать совет как мне быть.Дело в том что я 4 года проучился в университете на 4 курсе в 2010 году я не смог заплатить за учёбу. Но сдал все сессии, экзамены, практику, и защитил дипломную работу то есть академической задолжности не имел и не имею. Однако всё таки был отчислен за неуплату. В августе того же года я подал заявление на восстановление на 4 курс однако администрация вуза отказало мне без причин. Так же я не получил приказа об отчислении и не был об этом уведомлен как требует закон. В связи с этим я подал в суд на восстановление в университете. В суде мне дали срок на погашение денежной задолжности перед университетом за 4 курс. Однако я не смог в срок оплатить такую большую сумму с пенёй которую по договору я должен был университету. И суд отказал мне в восстановлений в университете. Но после суда я всё таки смог собрать и оплатил всю сумму долга перед университетом. И теперь не должен ничего университету. Но однако я повторно подал заявление на восстановление – « надеясь на понимание со стороны администраций университета даже ходил к руководству университета ведь я им ничего не должен», однако руководство университета ссылаясь на решение суда отказывает мне восстановлений в университете. Прошу Вас помогите советом !!!!!!!!!!!..
14.09.2011 | Модератор сайта
Уважаемый Damir!1. Если Вы выполнили полностью учебный план (теоретические курсы, практики, экзамены) без академических задолженностей и прошли итоговую государственную аттестацию (сдали все государственные экзамены и защитили дипломную работу с последующим присвоением академической степени или квалификации), то Вы завершили обучение по избранной специальности. Поэтому восстанавливаться в университет для повторного изучения программы последнего семестра не нужно, так как решение ГАК не может быть аннулировано администрацией вуза. Поэтому, в соответствии со ст.39-1 Закона РК «Об образовании» от 27.07.07 № 319, Вы имеете право на получение диплома о высшем образовании.Поскольку Вами своевременно не была проведена оплата за обучение, предусмотренная договором о возмездном оказании образовательных услуг (хотя вуз предоставил Вам их в полном объёме), то диплом Вам не мог быть выдан до погашения финансовой задолженности. В связи с погашением Вами финансовой задолженности и при наличии решения ГАК Вы имеете право получить диплом.2. Если Вы не выполнили полностью учебный план (в связи с чем и пытались восстановиться в университет), то отказ администрации вуза о восстановлении Вас в состав студентов неправомерен, поскольку, как следует из Вашего обращения, решение суда касалось вопросов и сроков погашения финансовой задолженности. Государственным общеобязательным стандартом образования РК «Система образования Республики Казахстан». Контингент обучающихся. Основные положения. ГОСО РК 5.03.008-2009, утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 июля 2009 года № 347, предусмотрено, что «обучающийся, отчисленный из высшего учебного заведения, может восстановиться на платной основе в любое высшее учебное заведение, на любую специальность и форму обучения, если им успешно был завершен первый академический период, независимо от срока и причины отчисления, за исключением случаев, связанных с привлечением к уголовной ответственности (п. 7.4).Положения этого государственного стандарта обязательны для выполнения всеми вузами РК. Поэтому Вы можете продолжить (завершить) обучение в любом вузе страны.
21
12.09.2011 | Маткаримова Алина
Вопрос
Здравствуйте! У меня к Вам такой вопрос. Надеюсь примите меры. Дело в том, что как вы приняли человека на должность учебного мастера, если она не имеет ни высшего ни среднеспециального образования. Как она может работать в Высшем учебном заведении при этом являться учебным мастером кафедры ТиМНО. Прошу проверьте в отделе кадров документы. Я являюсь бывшим преподавателем кафедры ТиМНО. Она конфликтует со всеми преподавателями, студентами невозможно работать на кафедре. Командует, хотя не имеет права работать в данной отрасли. Убедительная просьба не оставьте мой вопрос без внимания.
13.09.2011 | Модератор сайта
Уважаемая Алина Маткаримова.Благодарим Вас за поставленный перед руководством вопрос. Отвечаем по существу. На кафедре ТиМНО учебный мастер работает с 1998 года Болсаева Д. К. Она имеет средне специальное образование, что соответствует квалификационным требованиям при приеме в университет. Как зав. кафедрой оцениваю ее деятельность положительно. Жалоб со стороны преподавателей и студентов на Болсаеву Д. небыло.По данным отдела кадров такого преподавателя на кафедре ТиМНО как Маткаримова Алина небыло за последние 20 лет. С уважением зав. кафедрой ТиМНО Нагымжанова К.М., начальник отдела кадров Жумагулова А. Н.
22
12.09.2011 | Маткаримова Алина
Вопрос
Здравствуйте! У меня к Вам такой вопрос. Надеюсь примите меры. Дело в том, что как вы приняли человека на должность учебного мастера, если она не имеет ни высшего ни среднеспециального образования. Как она может работать в Высшем учебном заведении при этом являться учебным мастером кафедры ТиМНО. Прошу проверьте в отделе кадров документы. Я являюсь бывшим преподавателем кафедры ТиМНО. Она конфликтует со всеми преподавателями, студентами невозможно работать на кафедре. Командует, хотя не имеет права работать в данной отрасли. Убедительная просьба не оставьте мой вопрос без внимания.
13.09.2011 | Модератор сайта
Уважаемая Алина Маткаримова.Благодарим Вас за поставленный перед руководством вопрос. Отвечаем по существу. На кафедре ТиМНО учебный мастер работает с 1998 года Болсаева Д. К. Она имеет средне специальное образование, что соответствует квалификационным требованиям при приеме в университет. Как зав. кафедрой оцениваю ее деятельность положительно. Жалоб со стороны преподавателей и студентов на Болсаеву Д. небыло.По данным отдела кадров такого преподавателя на кафедре ТиМНО как Маткаримова Алина небыло за последние 20 лет. С уважением зав. кафедрой ТиМНО Нагымжанова К.М., начальник отдела кадров Жумагулова А. Н.
23
09.09.2011 | Омирзакова Сара
Вопрос
Здравствуйте! Я хотела бы поступить в ваш Университет в факультет иностранных языков… можете ответит сколько должна набрать что бы поступить на грант… я выбрала предмет английского… и будет ли сельское квота? прошу не оставить без внимания… жду ответа на мейл… спасибо заранее!!!
10.09.2011 | Модератор сайта
Добрый день, Сара!Мы очень рады тому, что Вы выбрали наш вуз для получения высшего образования. Чтобы поступить на специальность «Иностранный язык: два иностранных языка» Вам необходимо на ЕНТ сдать профильный предмет английский язык. В этом году полупроходные баллы были высокие, если Вы следили за информацией по конкурсу на грант. К сожалению, мы еще не получили статистику полупроходных баллов на грант. Но Вам нужно стремиться набрать максимальное количество баллов. Сельская квота действует. Успехов Вам!
24
09.09.2011 | Омирзакова Сара
Вопрос
Здравствуйте! Я хотела бы поступить в ваш Университет в факультет иностранных языков… можете ответит сколько должна набрать что бы поступить на грант… я выбрала предмет английского… и будет ли сельское квота? прошу не оставить без внимания… жду ответа на мейл… спасибо заранее!!!
10.09.2011 | Модератор сайта
Добрый день, Сара!Мы очень рады тому, что Вы выбрали наш вуз для получения высшего образования. Чтобы поступить на специальность «Иностранный язык: два иностранных языка» Вам необходимо на ЕНТ сдать профильный предмет английский язык. В этом году полупроходные баллы были высокие, если Вы следили за информацией по конкурсу на грант. К сожалению, мы еще не получили статистику полупроходных баллов на грант. Но Вам нужно стремиться набрать максимальное количество баллов. Сельская квота действует. Успехов Вам!
25
08.09.2011 | Селезнёв Евгений
Вопрос
Можно поступить в университет на преподавателя физкультуры? Я закончил Политехнический колледж.(Занимаюсь бодибилдингом ок.5лет)
09.09.2011 | Модератор сайта
Здравствуйте, Евгений! В этом году, к сожалению, приемная комиссия уже завершила свою работу. Если специальность «5В010800 физическая культура и спорт» не является «родственной» специальностью Вашей специальности колледжа, то Вам нужно будет поступать как выпускнику прошлых лет. В 2012 году с 20 июня по 1 июля вам необходимо будет подать документы для участия в комплексном тестировании и творческих экзаменах.Успехов вам!
26
08.09.2011 | Селезнёв Евгений
Вопрос
Можно поступить в университет на преподавателя физкультуры? Я закончил Политехнический колледж.(Занимаюсь бодибилдингом ок.5лет)
09.09.2011 | Модератор сайта
Здравствуйте, Евгений! В этом году, к сожалению, приемная комиссия уже завершила свою работу. Если специальность «5В010800 физическая культура и спорт» не является «родственной» специальностью Вашей специальности колледжа, то Вам нужно будет поступать как выпускнику прошлых лет. В 2012 году с 20 июня по 1 июля вам необходимо будет подать документы для участия в комплексном тестировании и творческих экзаменах.Успехов вам!
27
07.09.2011 | Мукашева Гаухар
Вопрос
Сәлеметсізбе, Бейбіт Баймағамбетұлы! Мен, Мукашева Гаухар Кыдышевна «Экология және жаратылыстану ғылымдары» факультетінің «050116-География» мамандығының 4 курс студентімін. "Қазақстан тарихы" пәнінен мемлекеттік емтиханнан «4»-тік баға алған жағдайда қайта тапсыруға заң тұрғысынан алғанда рұқсат етілмеген. Сізден аталмыш мемлекеттік емтиханды қайта тапсыруыма рұқсат етуіңізді сұраймын. Бүгініміз ертеңгі күнге тарих. Қоғамдағы бүгінгі өзгеріс, ертеңгі тарихымның бір парағы. Өзімнің төл тума тарихымнан білімім аз болуын, білім көрсеткішім кем жазылуын қаламаймын. Менің арнайы транскриптіме де назар аударуыңызды сұраймын. Алдын-ала алғасымды білдіремін!
08.09.2011 | Модератор сайта
Құрметті Гаухар!2010 жылдың 1 қарашасындағы ҚР БҒМ № 506 (86т.) бұйрығымен бекітілген, жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі ережелеріне сәйкес, «Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханнан алған жағымды бағаны жоғарылату мақсатында пәнді қайта тапсыруға рұқсат берілмейді. Емтихандарды және дифференциялы сынақтарды А, А- «өте жақсы», В-, В, В+ «жақсы» деген бағаларға тапсырған және оқудың барлық кезеңіндегі үлгерімінің орта балы (GPA) 3,5-тен төмен болмаған, сонымен қатар барлық мемлекеттік емтихандарды А, А- «өте жақсы» деген бағаға тапсырған және диплом жұмысын (жобасын) қорғаған студентке үздік диплом беріледі (Ереженің 149т.). Студент оқу кезінде емтихандарды қайта тапсырған болса, үздік диплом ала алмайды (Ереженің 150т.). Сондықтан, өкінішке орай, Сіз үздік диплом алуға үміткер бола алмайсыз.
28
07.09.2011 | Мукашева Гаухар
Вопрос
Сәлеметсізбе, Бейбіт Баймағамбетұлы! Мен, Мукашева Гаухар Кыдышевна «Экология және жаратылыстану ғылымдары» факультетінің «050116-География» мамандығының 4 курс студентімін. "Қазақстан тарихы" пәнінен мемлекеттік емтиханнан «4»-тік баға алған жағдайда қайта тапсыруға заң тұрғысынан алғанда рұқсат етілмеген. Сізден аталмыш мемлекеттік емтиханды қайта тапсыруыма рұқсат етуіңізді сұраймын. Бүгініміз ертеңгі күнге тарих. Қоғамдағы бүгінгі өзгеріс, ертеңгі тарихымның бір парағы. Өзімнің төл тума тарихымнан білімім аз болуын, білім көрсеткішім кем жазылуын қаламаймын. Менің арнайы транскриптіме де назар аударуыңызды сұраймын. Алдын-ала алғасымды білдіремін!
08.09.2011 | Модератор сайта
Құрметті Гаухар!2010 жылдың 1 қарашасындағы ҚР БҒМ № 506 (86т.) бұйрығымен бекітілген, жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі ережелеріне сәйкес, «Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханнан алған жағымды бағаны жоғарылату мақсатында пәнді қайта тапсыруға рұқсат берілмейді. Емтихандарды және дифференциялы сынақтарды А, А- «өте жақсы», В-, В, В+ «жақсы» деген бағаларға тапсырған және оқудың барлық кезеңіндегі үлгерімінің орта балы (GPA) 3,5-тен төмен болмаған, сонымен қатар барлық мемлекеттік емтихандарды А, А- «өте жақсы» деген бағаға тапсырған және диплом жұмысын (жобасын) қорғаған студентке үздік диплом беріледі (Ереженің 149т.). Студент оқу кезінде емтихандарды қайта тапсырған болса, үздік диплом ала алмайды (Ереженің 150т.). Сондықтан, өкінішке орай, Сіз үздік диплом алуға үміткер бола алмайсыз.
29
05.09.2011 | ДемеЖан Талғат
Вопрос
Менің атым Демежан Талғат. Мен 10 сынып оқушысымын. Мен өзімнің таңдау пәнім ретінде «Физика» пәнін таңдадым. Осы саладансіздердің университетте қандай мамандықтар бар? Грант жөні қалай?
06.09.2011 | Модератор сайта
Сәлеметсіз бе, Талғат!Физика пәнінімен С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетіне келесі мамандықтарға оқуға түсуге болады.Шифр Мамандық Ең төменгі өту балы Қаз Орыс Жалпы конкурс2011 Ауылд. квота2011 Жалпы конкурс2011 Ауылд. квота20115В010900 Математика 87 85 61 555В011000 Физика 87 86 67 645В011100 Информатика 87 85 71 645В011900 Кәсіптік оқыту 82 81 61 585В060100 Информатика 90 89 79 715В060200 Физика 89 88 77 685В060400 Ядролық физика 78 — 75 — 5В060900 Ақпараттық жүйелер 96 92 88 795В070300 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы 60 — 72 — 5В072800 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі 90 88 81 705В073100 Аграрлық техника және технология 83 81 67 63Физика пәнін таңдағаныңыз нақты болса, жақсылап дайындалуыңызға уақытыңыз бар. Келесі жылы оқуға сәтті түседі деген үміттеміз!Сәттілік тілеійміз!
30
05.09.2011 | ДемеЖан Талғат
Вопрос
Менің атым Демежан Талғат. Мен 10 сынып оқушысымын. Мен өзімнің таңдау пәнім ретінде «Физика» пәнін таңдадым. Осы саладансіздердің университетте қандай мамандықтар бар? Грант жөні қалай?
06.09.2011 | Модератор сайта
Сәлеметсіз бе, Талғат!Физика пәнінімен С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетіне келесі мамандықтарға оқуға түсуге болады.Шифр Мамандық Ең төменгі өту балы Қаз Орыс Жалпы конкурс2011 Ауылд. квота2011 Жалпы конкурс2011 Ауылд. квота20115В010900 Математика 87 85 61 555В011000 Физика 87 86 67 645В011100 Информатика 87 85 71 645В011900 Кәсіптік оқыту 82 81 61 585В060100 Информатика 90 89 79 715В060200 Физика 89 88 77 685В060400 Ядролық физика 78 — 75 — 5В060900 Ақпараттық жүйелер 96 92 88 795В070300 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы 60 — 72 — 5В072800 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі 90 88 81 705В073100 Аграрлық техника және технология 83 81 67 63Физика пәнін таңдағаныңыз нақты болса, жақсылап дайындалуыңызға уақытыңыз бар. Келесі жылы оқуға сәтті түседі деген үміттеміз!Сәттілік тілеійміз!
31
05.09.2011 | Пустина Елена
Вопрос
Добрый день! Я обращаюсь к вам с просьбой о помощи. В 2007 году я окончила 9 класс, и была отчислена в связи с неуплатой на 2 курсе колледжа. могу ли я, поступить заново в любой коллдж на заочное отделение, так как у меня маленький ребенок…
06.09.2011 | Модератор сайта
Добрый день, Елена!Вы можете восстановиться в колледже на второй курс. Или можете поступить в любой другой колледж с аттестатом о среднем образовании на желаемую специальность. В Колледж при ВКГУ набор на зоачную форму обучения продолжается до 20 сентября! Можете обратиться Приемную комиссию колледжа по тел: 540 769.Желаем удачи!
32
05.09.2011 | Пустина Елена
Вопрос
Добрый день! Я обращаюсь к вам с просьбой о помощи. В 2007 году я окончила 9 класс, и была отчислена в связи с неуплатой на 2 курсе колледжа. могу ли я, поступить заново в любой коллдж на заочное отделение, так как у меня маленький ребенок…
06.09.2011 | Модератор сайта
Добрый день, Елена!Вы можете восстановиться в колледже на второй курс. Или можете поступить в любой другой колледж с аттестатом о среднем образовании на желаемую специальность. В Колледж при ВКГУ набор на зоачную форму обучения продолжается до 20 сентября! Можете обратиться Приемную комиссию колледжа по тел: 540 769.Желаем удачи!
33
05.09.2011 | Шевченко Ирина
Вопрос
Уважаемый Ректор!Здравствуйте! Хотела узнать имеется ли в вашем университете заочное или дистанционное обучение по специальности «химия»
06.09.2011 | Модератор сайта
Добрый день, Ирина!В нашем университете иметься специальность «Химия» (образование) и «Химия» (естественнонаучная). Если Вы хотите поступить к нам после окончания средней школы, то по первой специальности имеется заочной форма обучения. Успехов Вам!
34
05.09.2011 | Шевченко Ирина
Вопрос
Уважаемый Ректор!Здравствуйте! Хотела узнать имеется ли в вашем университете заочное или дистанционное обучение по специальности «химия»
06.09.2011 | Модератор сайта
Добрый день, Ирина!В нашем университете иметься специальность «Химия» (образование) и «Химия» (естественнонаучная). Если Вы хотите поступить к нам после окончания средней школы, то по первой специальности имеется заочной форма обучения. Успехов Вам!
35
04.09.2011 | Фридрих Виктор
Вопрос
Я хотел бы узнать расценки на обучение магистрантов на дефектологию?
05.09.2011 | Модератор сайта
Уважаемый Виктор!Цены за обучение в магистратуре утверждаются Министерством образования и науки Республики Казахстан на каждый учебный год по направлениям подготовки, а не по специальностям. В 2011-2012 учебном году стоимость обучения в магистратуре научно-педагогического направления (2 года обучения) по специальности 6М010500 — Дефектология составляет 421.000 (четыреста двадцать одну тысячу) тенге в год, в магистратуре по той же специальности профильного направления (1 год обучения) – 371.000 (триста семьдесят одну тысячу) тенге.
36
04.09.2011 | Фридрих Виктор
Вопрос
Я хотел бы узнать расценки на обучение магистрантов на дефектологию?
05.09.2011 | Модератор сайта
Уважаемый Виктор!Цены за обучение в магистратуре утверждаются Министерством образования и науки Республики Казахстан на каждый учебный год по направлениям подготовки, а не по специальностям. В 2011-2012 учебном году стоимость обучения в магистратуре научно-педагогического направления (2 года обучения) по специальности 6М010500 — Дефектология составляет 421.000 (четыреста двадцать одну тысячу) тенге в год, в магистратуре по той же специальности профильного направления (1 год обучения) – 371.000 (триста семьдесят одну тысячу) тенге.
37
04.09.2011 | Горбунова Алёна
Вопрос
Здравствуйте! Я студентка ВКГУ, учусь на 3 курсе специальность «история» заочной формы обучения.Проживаю в Акмолинской области, город Атбасар Могу ли я узнать по каким критериям дают грант? Так как большая часть группы на грантах, последняя из них переведена зимой 2011 года, а тут на сайте я узнала что конкурс был в июле.
05.09.2011 | Модератор сайта
Уважаемая Алёна!Претендовать на получение образовательного гранта Вы можете в случае наличия вакантных грантов по специальности.В соответствии с Правилами присуждения образовательного гранта, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 января 2008 года № 58, вакантные образовательные гранты, высвободившиеся в процессе получения высшего образования, в разрезе специальностей обучения присуждаются на конкурсной основе студентам вузов, обучающимся на платной основе по данной специальности и форме обучения. Конкурс проводится МОН РК проводится дважды в год по результатам зимней и летней экзаменационных сессий с выдачей свидетельства о присуждении образовательного гранта. Университетом направляются в МОН РК списки студентов, представленные деканатами, для участия в конкурсе.Основным критерием предоставления образовательного гранта является успеваемость студентов. В случае одинаковых показателей среднего балла успеваемости при проведении конкурса на получение вакантных образовательных грантов преимущественным правом обладают обучающиеся, имеющие оценки только «отлично», затем оценки «отлично» и «хорошо» за весь период обучения.
38
04.09.2011 | Горбунова Алёна
Вопрос
Здравствуйте! Я студентка ВКГУ, учусь на 3 курсе специальность «история» заочной формы обучения.Проживаю в Акмолинской области, город Атбасар Могу ли я узнать по каким критериям дают грант? Так как большая часть группы на грантах, последняя из них переведена зимой 2011 года, а тут на сайте я узнала что конкурс был в июле.
05.09.2011 | Модератор сайта
Уважаемая Алёна!Претендовать на получение образовательного гранта Вы можете в случае наличия вакантных грантов по специальности.В соответствии с Правилами присуждения образовательного гранта, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 января 2008 года № 58, вакантные образовательные гранты, высвободившиеся в процессе получения высшего образования, в разрезе специальностей обучения присуждаются на конкурсной основе студентам вузов, обучающимся на платной основе по данной специальности и форме обучения. Конкурс проводится МОН РК проводится дважды в год по результатам зимней и летней экзаменационных сессий с выдачей свидетельства о присуждении образовательного гранта. Университетом направляются в МОН РК списки студентов, представленные деканатами, для участия в конкурсе.Основным критерием предоставления образовательного гранта является успеваемость студентов. В случае одинаковых показателей среднего балла успеваемости при проведении конкурса на получение вакантных образовательных грантов преимущественным правом обладают обучающиеся, имеющие оценки только «отлично», затем оценки «отлично» и «хорошо» за весь период обучения.
39
03.09.2011 | Альханова Сабина
Вопрос
Здравствуйте, я хотела бы узнать на следующий год можно будет поступить на факультет учет и аудит заочное форма отделения? сколько оплата примерно, и у вас можно после колледжа поступать как грантники???
04.09.2011 | Модератор сайта
Здравствуйте, Сабина!На базе колледжа Вы можете поступить на специальность «Учет и аудит» по вечерней форме обучения. Оплата за обучение в 2011-2012 уч. г. составляет 183 830 т.г.\год. Также предусмотрены системы льгот и скидок за обучение. По данной специальности на базе СПО гранты не выделяются. Успехов вам!
40
03.09.2011 | Альханова Сабина
Вопрос
Здравствуйте, я хотела бы узнать на следующий год можно будет поступить на факультет учет и аудит заочное форма отделения? сколько оплата примерно, и у вас можно после колледжа поступать как грантники???
04.09.2011 | Модератор сайта
Здравствуйте, Сабина!На базе колледжа Вы можете поступить на специальность «Учет и аудит» по вечерней форме обучения. Оплата за обучение в 2011-2012 уч. г. составляет 183 830 т.г.\год. Также предусмотрены системы льгот и скидок за обучение. По данной специальности на базе СПО гранты не выделяются. Успехов вам!